DONALDSON (Torit, DCE) - SVĚTOVÉ LÍDR V OBLASTI FILTRACE:


 • PÅ™ední svÄ›tový výrobce filtračních systémů s vlastním vývojem, pÅ™es 85 let zkuÅ¡eností.
 • Donaldson: dříve znám taky pod obchodními značkami TORIT nebo DCE
 • Velikost - celosvÄ›tovÄ› pÅ™es 10000 zamÄ›stnanců, vlastní firemní zastoupení vrámci celého svÄ›ta
 • Vývoj - vlastní vývojová a testovací pracoviÅ¡tÄ› (i výbuÅ¡né, nebezpečné aplikace), pÅ™es 450 patentů, inovace díky zkuÅ¡enností s nepÅ™eberným spektrem aplikací v rámci celého svÄ›ta
 • Výroba - jsme přímí výrobci filtračních zařízení, filtraÅ™ních vložek, rukávců i filtračních materiálů - 30 výrobních kapacit (napÅ™. ÄŒeská republika, Anglie, USA, Itálie)
 • Inženýrský přístup, profesionalita - Reprezentanti Donaldson jsou proÅ¡kolenými odborníky, kteří úzce spolupracují a kunzultují projekty přímo s vývojem a kolegy vrámci evropy

Další oblasti působení firmy DONALDSON:

 • Průmyslová filtrace - odloučení prachu, dýmů, olejových mlh (více níže)
 • Filtry pro nákladní auta, stavební techniku, zemÄ›dÄ›lství. Filtry Donaldson se sériovÄ› dodávají do nových motorů značek renomovaných výrobců: John Deere, Mack, Volvo, Caterpillar, Liebherr a Å™ady dalších
 • Filtry pro letectví: dodáváme specielní filtry pro Cesna, Boeing, Airbus a další
 • Filtry pro elektroniku: speciální filtra pro elektroniku ( napÅ™. filtry pro HDD - harddisky počítačů, filtry pro videokamery)
 • Řada dalších oborů působení

PRŮMYSLOVÁ FILTRACE

Filtrujeme, odprašujeme, odlučujeme průmyslové provozy:

 • prach (celé spektrum velikostí částic, výbuÅ¡né (ATEX), hydroskopické, lepivé, mastné, abraziní, jistry, toxické, vysoké teploty)
 • dým (Å¡iroké spektrum dýmů, mastné, dýmy s jiskrami, vysoké teploty)
 • olejová mlha, aerosoly
 • Vyrábíme filtry - kompaktní pÅ™enosné filtry (od 500m3/h) až po centrální vysokokapacitní filtrační systémy (100.000m3/h i výraznÄ› více), automatické bezúdržbové čiÅ¡tÄ›ní filtrů (vynikající účinnost, dlouhá životnost, Å¡iroké spektrum kvalitních filtračních materiálů i pro speciální aplikace a výbuÅ¡né prostÅ™edí - ATEX)

Aplikace - široké spektrum aplikací

 • stavebnictví, elektronika, letectví, automobilový průmysl
 • výroba léčiv, potravinářství, plastikářský průmysl, chemický průmysl
 • zpracování různých materiálů, slévárny, brouÅ¡ení, svaÅ™ování, pískování, tryskání, Å™ezání plasmou, laserem, obrábÄ›ní, práškové lakování a další

Konkurenční filtry:

 • Náhradní filtrační vložky - Pozor - Jsme schopni nabídnou nádradní filtrační vložky do konkurenčních filtrů (patrony, rukávce, panely, hepa) - zajímavé ceny, delší životnost, kvalitnÄ›jší materiály
 • Měření - zdarma Vám změříme odsávané průtoky a zhodnotíme stávajicí Å™eÅ¡ení filtrace a doporučíme případnou inovaci

Konzultace - ochotně vysvětlíme problematiku filtrace, platí pro celou škálu aplikací včetně problematiky výbušných prachů - ATEX