Domů » PŘÍSLUŠENSTVÍ » ATEX, BEZPEÄŒNOST


ATEX (EX) - prvky ochrany pro výbušné prachy / prostředí, Bezpečnostní prvky

ATEX (EX) - prvky ochrany pro výbušné prachy / prostředí

Filtrační jednotky jsou chráněny proti vzniku výbuchu, ovšem k výbuch může dojít vnějšími vlivy (např poškozením výrobní technologie, lidskou chybou).

Pro tyto případy je nutné filtrační jednotky chránit i pro případný výbuch.

- Zpětné bezpečnostní klapky proti šíření výbuchu

   

- Panely k odlehčení výbuchu

 

Slouží k odlehčení prostorových zařízení v případě výbuchu uvnitř zařízení a tím ochraně zařízení, technologie či zdraví obsluhy.

      

     

-  Detekční systémy, aktivní prvky a zhášecí systémy, které online sledují stav zařízení, protrubních tras a výrobní technologie a v případÄ› nebezpečí s vysokou rychlostí aktivují ochranné úkony k potlačení zážehu, výbuchu nebo případné uhaÅ¡ení.

 

Ochrana proti jiskrám, žhavým předmětům, proti požáru

- Prvky aktivní ochrany, prevence

- Detekce jisker a žhavých částic a aktivní hašení

- Hasící systémy, springlery

- Předserarátory